ANO investiční zprostředkovatel s.r.o., nový obchodní název společnosti FinFin s.r.o.

Ke změně jsme se rozhodli na základě celkové expanze společnosti v souvislosti se spoluprací a orientací na širší klientelu a obchodní partnery.

Společnost FinFin s.r.o. mění obchodní název na ANO investiční zprostředkovatel s.r.o. s účinností od 2.5.2017.

Webové stránky aktuálně připravujeme.